Dynamiczne i interaktywne harmonogramowanie produkcji

Usprawnienie planowania produkcji z wykorzystaniem dynamicznego wykresu Gantta.

Rozumiemy, że planowanie produkcji jest podstawowym procesem w każdej firmie produkcyjnej, który ma bezpośredni wpływ na jej działalność.

Złożoność procesów produkcyjnych, a również coraz bardziej skomplikowane zależności na rynku dostawców i odbiorców sprawia, że planowanie produkcji staje się coraz bardziej skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

dFLEX Gantt powstał w celu automatyzacji harmonogramowania produkcji imoże być ściśle zintegrowany z innymi systemami. System zapewnia dynamiczny diagram Gantta z funckjonalnością „przeciągnij i upuść” (drag'n'drop), za pomocą którego wykonywane są wszelkie operacje związane z harmonogramowaniem produkcji.

dFLEX Gantt został stworzony, aby sprostać poniższym wyzwaniom w firmach produkcyjnych:


Zwiększamy widoczność planu produkcj. Wystarczy spojrzeć!

Planiści produkcji muszą zawsze wiedzieć, co dzieje się na hali produkcyjnej w danym momencie.

Jeśli nie mają informacji w odpowiednim czasie o postępie produkcji, przezbrojeniach, planowanych i nieplanowanych postojach to nie mają odpowiedniej widoczności.

Jesli nie wiedzą o tych zdarzeniach, to nie mogą zidentyfikować problemów i podjąć środków zaradczych w odpowiednim czasie. Typowe pytania wymagające widoczności to:
 • Czy zaplanowane zlecenia produkcyjne zakończy się w zaplanowanym czasie?
 • Jak jest wykorzystanie zasobów (maszyn)?
 • Jaki jest stan każdego zlecenia produkcyjnego lub operacji?

Na te pytania odpowie dFLEX Gantt, za pomocą interaktywnej tablicy planistycznej w formie wykresu Gantta.

Wykres Gantta jako tablica planistyczna wizualizuje plan produkcji i zawiera wszystkie istotne informacje na jednej stronie - od ręki bez wykonywania niepotrzebnych czynności.

Wszystkie informacje zwrotne z produkcji są nanoszone automatycznie na plan produkcji w trybie on-line!

Dzięki tej opcji planista produkcji ma dostęp do wszystkich informacji i może korygować plan na bieżąco. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dFLEX Gantt może zostać ściśle zintegrowany z sytemem MES/Golem OEE.

Zobacz więcej...

Do góry


Optymalizacja kolejki zleceń i zarządzania zleceniami produkcyjnymi na planie produkcji.

Wszystkie zlecenia produkcyjne, które należy zaplanować trafiają bezpośrednio na tablicę planistyczną jako "zlecenia do zaplanowania".

Planista decyduje o tym, które zlecenia na których maszynach i w jakim czasie będę realizowane.

dFLEX Gantt usprawnia proces planowania produkcji, przez udostępnienie planiście szeregu narzędzi, które pozwalają na efektywną pracę:

 • Szeregowanie kolejki zleceń z respektowaniem ograniczeń (np. realizacja nie później niż)
 • Wizualna edycja zleceń przez obsługę przeciągnij i upuść na wykresie Gantta.
 • Wizualne filtrowanie zadań bezpośrednio na wykresie Gantta; np. system może pokazać wszystkie zadania (praca, awaria, przestój) dla zlecenia, klienta lub dla konkretnego narzędzia (np. formy wtryskowej).
 • Dynamiczna edycja zleceń produkcyjnych i zadań; np. zmian czasu jednostkowego (TJ) wpływa na czas trwania zlecenia i ma wpływ na przeliczenie kolejki zleceń.
 • Ostrzeżenia dla zleceń opóźnionych.
 • I inne, również funkcje na specyficzne zapotrzebowanie planisty produkcji.

Do góry


Dotrzymanie terminowości realizacji zleceń z poziomu wykresu Gantta.

Ostatecznie, celem dokładnego planowania produkcji jest osiągnięcie satysfakcji klienta. Jednym z kluczowym czynnikiem zadowolenia klienta jest na czas dostawy.

Za pomocą systemu dFLEX Gantt firmy produkcyjne są w stanie okeślić realny termin dostawy zamówionego produktu.

Dodatkowo, interaktywny plan produkcji ostrzeże ich przed przekroczeniem wymaganego czasu realizacji zamówienia. System potrafi śledzić nie tylko pojedyncze operacje produkcyjne, ale też zlecenia produkcyjne lub całe zamówienia.

Do góry


Optymalizacja wykorzystania zasobów z poziomu intuicyjnej tablicy planistycznej w formie wykresu Gantta.

dFLEX Gantt wizualizuje, które zlecenia zostały przydzielone, do których zasobów (maszyn). Pokazuje również niewykorzystane zasoby w czasie, a także stopień wykorzystania mocy produkcyjnych.

Jednak, dFLEX Gantt to nie tylko wizualizacja planu produkcji na wykresie Gantta!

To przede wszystkim interaktywne narzędzie, które pozwala planiście intuicyjnie zmieniać plan produkcji przez operacją myszką takie jak przenoszenie zadań (zleceń produkcyjnych) pomiędzy zasobami (maszynami), zmieniać czas trwania operacji i mieć wpływ na wszystkie parametry zleceń produkcyjnych. Wszystko w prosty i efektywny sposób bezpośrednio z poziomu tablicy planistycznej.

Dlatego też planista ma zawsze kontrolę nad planem produkcji i może upewnić się, że zasoby firmy zostaną maksymalne wykorzystane do realizacji zleceń.

Do góry


Identyfikacja wąskich gardeł on-line, bezpośrednio na tablicy planistycznej.

dFLEX Gantt potrafi wspomaga firmę w identyfikacji wąskich gardeł i zakłóceń procesu produkcyjnego. Identyfikacja wąskich gardeł ma chareker ciągłego procesu; każda zmiana w rytmie produkcji np. niespodziewana awaria lub zmiana priorytetu zlecenia, może spowodować powstanie wąskiego gardła tam, gdzie jeszcze przed chwilą go nie było.

Dlatego też dFLEX Gantt na bieżąco monitoruje plan produkcji i pokazuje wąskie gardła bezpośrednio na tablicy planistycznej.

dFLEX Gantt pomaga likwidować wąskie gardła i pozwala koncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Do góry

Proste zarządzanie planem produkcji.

 • Wszystkie operacja planowania dostępne na graficznym wykresie Gantta.
 • Automatyczne generowanie raportu przezbrojeń dla ustawiaczy.
 • Dokładne harmonogramowanie zleceń produkcyjnych.
 • Jednoczesna praca z planem produkcji dla wielu użytkowników w tym samym czasie.
 • Planowanie produkcji dla wielu wydziałów lub wielu fabryk on-line.
 • Użytkownikowi można przypisać określone maszyny, wydziały lub linie, do których ma mieć dostęp i za planowanie, których będzie odpowiedzialny.

Dynamiczne harmonogramowanie produkcji.

 • Inteligentna edycja zadań produkcyjnych, automatyczne obliczenie czasu trwania zadania.
 • Prognozowanie czasów wykonania zleceń produkcyjnych i alertowanie opóźnień.
 • Efektywne planowanie nowych zleceń produkcyjnych.
 • Proste prze-planowanie istniejących zleceń na planie produkcji.
 • Dokładne i na czas informacje o dostępności, obłożeniu i wąskich gardłach.
 • Analiza zapotrzebowania na surowce do produkcji w oparciu o aktualny planprodukcji.

Interaktywne planowanie produkcji, współpraca z MES i ERP/MRP.

 • Automatyczne pobieranie zamówień lub zleceń produkcyjnych oraz wykazów materiałów (BOM) z systemów ERP/MRP.
 • Monitorowanie postępu produkcji i obsługa braków.
 • Monitorowanie czasów przezbojeń i ustawień.
 • Monitorowanie awarii i postojów.
 • Prognozowanie czasów wykonania zleceń produkcyjnych w oparciu o rzeczywiste wskaźniki określające wydajność.

Zobacz więcej...

Dedykowane i elastyczne narzędzie dla produkcji.

dFLEX Gantt powstał jako narzędzie do planowania, harmonogramowania i zarządzania produkcją.

Obsługę magazynu, księgowości czy sprzedaży zostawiam bez zmian.

Ale spokojnie, dFLEX Gantt się dostosuje!