Korzyści wizualnego harmonogramowania produkcji dFLEX Gantt

Elastyczny, otwarty i ergonomiczny

Wiemy, że Twoja firma jest unikalna i oprogramowanie powinno być dopasowane do procesów biznesowych a nie odwrotnie. Dlatego też dajemy możliwość praktycznie dowolnego dostosowania systemu do Twojej firmy.

dFLEX Gantt oferuje możliwość automatycznej współpracy z dowolnymi systemami klienta, od arkuszy kalkulacyjnych do wyrafinowanych systemów ERP. Dlatego też nie musisz zmieniać swojego systemu zarządzania finansami/sprzedażą/magazynem,  a pracownicy tych działów nie muszą się uczyć nowego systemu.

dFLEX Gantt wspiera procesy produkcyjne, ale z pełnym wsparciem dla istniejącej infrastruktury informatycznej.

Elastyczny, otwarty i ergonomiczny
Niski całkowity koszt posiadania systemu!

dFLEX Gantt zbudowany z modułów, które można wdrażać w prawie dowolnej konfiguracji. Dzięki temu sam możesz kształtować koszt systemu – od ceny licencji przez wdrożenie, a na utrzymaniu skończywszy.
Możesz zacząć od prostego systemu Harmonogramowania Produkcji, dodając później Integrację z ERP lub systemem MES – lub dowolnie inne moduły i funkcjonalności.
Inwestujesz w rozwiązanie na lata przy niskich kosztach początkowych.

Niski całkowity koszt posiadania systemu!
Stworzony w Polsce!

System dFLEX Gantt jest w całości autorskim rozwiązaniem zaprojektowanym i wykonanym w Polsce. Nasz system nie jest zależny od żadnej firmy trzeciej, a wsparcie dla użytkowników systemu jest świadczone przez polskich specjalistów.

Dzięki temu nasza firma może dostosować system na poziomie niespotykanym u innych dostawców i dostarczyć go w atrakcyjnej cenie, a także zapewnić serwis i wsparcie użytkowników na wysokim poziomie.

Zawsze aktualny plan produkcji!

System dFLEX Gantt pozwala na dynamiczne harmonogramowanie produkcji, dodatkowo śledzi i kontroluje proces produkcyjny względem założonego planu w czasie rzeczywistym.

Planista ma zawsze aktualne i prawdziwe informacje zwrotne o postępie realizacji i wszelkich zakłóceniach w trakcie realizacji zleceń.

Zawsze aktualny plan produkcji!
Automatyzacja i usprawnienie pracy pracowników

Dzieki ścisłej integracji z systemem ERP i MES (Golem OEE), zarządzanie produkcją jest znacznie łatwiejsze i wymaga wielokrotnie mniejszego wysiłku do harmonogramowania i planowania produkcji.

Automatyzacja i usprawnienie pracy pracowników
Bezkompromisowa współpraca z Golem OEE

Zastanawiasz się jak połączyć dane, najlepiej automatycznie bez zbędnego udziału ludzi, z hali produkcyjnej  z działem planowania/zaopatrzenia/handlowym? A może posiadasz wdrożony system Golem OEE SuperVisor?

Czy nie chciałbyś, aby system harmonogramowania i kontroli był bezpośrednio połączony z systemem monitorowania produkcji Golem lub innym systemem MES?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Bezkompromisowa współpraca z Golem OEE
Centralne zarządzanie zasobami produkcji (maszyny, narzędzia, pracownicy)

dFLEX Gantt, w zależności od  wybranej konfiguracji modułów, przechowuje i zarządza wszystkimi informacjami niezbędnymi do harmonogramowania i zarządzania produkcją.

Wszystkie te informacje są powiązane ze sobą i mają na siebie wpływ; np. kiedy dana maszyna zostanie oznaczona jako niedostępna (np. w przypadku remontu) nie będzie również dostępna dla modułu harmonogramowania.

System pozwala też na centralne planowanie remontów, również automatyczne na podstawie przepracowanych roboczogodzin lub cykli produkcyjnych.

Wizualne, dynamiczne i interaktywne harmonogramowanie

Jako planista nie masz czasu na sprawdzenie w systemie ERP, które zlecenia masz zaplanować i na kiedy?

Dzięki ścisłej integracji z systemem ERP, wszystkie zlecenia do zaplanowania są widoczne bezpośrednio na planie - automatycznie i bez zbędnego przepisywania danych.

W dFLEX Gantt tworzysz efektywny harmonogram produkcji w czasie rzeczywistym - również przez wielu użytkowników w tym samym czasie.

Wizualne, dynamiczne i interaktywne harmonogramowanie
Zobacz produkcję na wykresie Gantta

Możesz dodawać nowe zlecenie, przesuwać je w czasie lub na inne maszyny, dzielić zlecenia w przypadku wystąpienia awarii lub przerwy…

Wszystkie te operacje wykonasz za pomocą wizualnego, interaktywnego diagramu Gantta, a system sam zadba o odpowiednią aktualizację danych dla powiązanych zleceń produkcyjnych czy zamówień obcych.

Dzięki ścisłej integracji z systemem MES (Golem OEE), wszystkie potwierdzone do wykonania zlecenia zostaną automatycznie wysłane do systemu MES (Golem OEE).

A więc nie trać czasu - harmonogramuj produkcję wizualne i w pełni interaktywne!

Zobacz produkcję na wykresie Gantta
Koniec z ręczną rewizją harmonogramu!

Wystarczy jeden rzut oka, aby zobaczyć obciążenia maszyn, postęp wykonania i stan maszyn (praca, awaria, przerwa) oraz wszelkie zakłócenia w realizacji zleceń.

Dzięki ścisłej integracji z systemem MES (Golem OEE), dFLEX Gantt automatycznie pobiera informacje zwrotne bezpośrednio z maszyn. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia wystąpi awaria, system automatycznie naniesie taki fakt na harmonogram i wykona jego aktualizacje.

Także postęp wykonania zlecenia, czas trwania przezbrojeń i awarii, a także wszelkie odchylenia od normy czasu jednostkowego (TJ) są nanoszony na harmonogram w pełni automatycznie.

Koniec z ręczną rewizją harmonogramu!
Użyteczne harmonogramowanie produkcji

Czy może być "inteligentne"? Być może, ale my uważamy, że najważniejsze jest to, co chce zrobić z nim użytkownik - dlatego dFLEX Gantt pozwala na dowolną modyfikację harmonogramu przez planistę!

W system wbudowano automatyczny mechanizm przeliczania czasu trwania zadania w zależności od ilości zleconej, czasów TJ/TPZ, krotności narzędzia, itp. Wystarczy zmienić dowolny parametr (np. ilość zleconą lub czas jednostkowy) a system wykona wszelkie niezbędne obliczenia dla zlecenia i całej kolejki zleceń.

System może optymalizować kolejkę zleceń na podstawie specyfiki i technologii produkcji każdego detalu, np. ze względu na wymagany typ i wielkość maszyny, udział pracy człowieka, priorytet zlecenia, itp.

Użyteczne harmonogramowanie produkcji
Zlecenia produkcyjne

dFLEX Gantt zapewnia pełną obsługę zleceń produkcyjnych, zarówno obcych jak i własnych - nieważne czy dane zlecenie pochodzi z systemu ERP czy zostało wpisane "z ręki" - wszystkie informacje masz zawsze na wyciągnięcie ręki.

Zlecenia produkcyjne zawierają szczegółowe informacje technologiczne, takie jak marszruty (operacje z normatywami czasowymi Tj, TPZ) czy wymagane surowce i materiały.

Oczywiście nie zapominamy o wymaganych maszynach, narzędziach i obsadzie pracowników.

TPP - centralna baza danych technologicznych

Moduł TPP zarządza wszystkimi informacjami, które są niezbędne do poprawnego planowania i rozliczenia produkcji.
Każdy wyrób jest szczegółowo zdefiniowany na podstawie obszernego zestawu parametrów, a dokładny sposób jego wytworzenia zapisany jest w karcie technologicznej.

Karta technologiczna zawiera informacje na temat wszystkich niezbędnych materiałów, wymaganych kwalifikacji, maszyn i osprzętu maszyn oraz definicję marszruty technologicznej.

Automatyczna weryfikacja danych technologicznych

Ścisła integracja z systemem MES (Golem OEE) pozwala na analizowanie wszelkich odchyleń w założonych normatywach czasowych względem ich faktycznego wykonania.

System zbiera wszystkie informacje o czasie przygotowawczo-zakończeniowym (TPZ), czasie jednostkowym (TJ) dla konkretnej maszyny (np. wtryskarka) uzbrojonej w konkretne narzędzie (np. forma).

Możesz dokładnie sprawdzić czy zakładane normatywy pokrywają się z rzeczywistymi wartościami i to w pełni automatycznie!

Monitorowanie realizacji zamówień obcych

dFLEX Gantt prezentuje zamówienia obce (które mogą być automatycznie zaimportowane z systemu ERP/MRP) ze statusem realizacji oraz alertuje te zamówienia po przekroczeniu terminów realizacji.

Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego

W odróżnieniu od systemów ERP/MRP, dFLEX Gantt może wspierać planowanie zapotrzebowania materiałowego opierając się na rzeczywistych meldunkach z produkcji i na rzeczywistym harmonogramie produkcji.

Analiza zapotrzebowania na surowce

dFLEX Gantt generuje analizę zapotrzebowania na surowce na podstawie planu produkcji i bieżącej realizacji.

Analiza przekroczenia stanów min/maks dla surowców

dFLEX Gantt alertuje surowce po przekroczeniu stanów minimalnych lub maksymalnych.

Elastyczny i otwarty na zmiany; dostosuje się do Twoich potrzeb

Wiemy, że Twoja firma jest unikalna i dlatego dFLEX Gantt posiada unikalne możliwości modyfikacji i dostosowania do najbardziej wyrafinowanych potrzeb.

Każdy element systemu można zmienić i dostosować - od projektu poszczególnych formatek, przez definicje wyświetlania i przetwarzania informacji po zmianę logiki biznesowej włącznie.

Jeśli Twój system ERP nie potrafi prezentować lub analizować pewnych informacji, dFLEX Gantt może zrobić to za niego. Wszystko po to, aby system spełniał Twoje wymagania, a nie Twoja firma jego!

Dla nas dostosowanie, ma tylko jedno znaczenie - pozwala dostosować system do wszystkich Twoich wymagań.

Elastyczny i otwarty na zmiany; dostosuje się do Twoich potrzeb
Otwarty dla innych systemów

dFLEX Gantt może eksportować dowolne informacje w wymaganym formacie (Plik tekstowy czy baza danych, a może usługa sieciowa? OK, nie ma problemu.), łatwo integruje się z rozwiązaniami Microsoft Office czy OpenOffice.

Jeśli chcesz analizować dane za pomocą arkusza kalkulacyjnego to dFLEX Gantt może Ci takie dane udostępnić.

Otwarty dla innych systemów
Spójna i standardowa architektura.

dFLEX Gantt powstał w oparciu o dFLEX Applicationa Framework, zbiór standardowych funkcjonalności i najlpeszych praktyk w tworzeniu oprogramowania.

System pracuje w oparciu o uznaną bazę danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 R2 lub nowszej - również w bezpłatnej wersji Express. System jest zgodny z Microsoft Windows w wersji XP lub nowszej.

Spójna i standardowa architektura.
Niskie wymagania systemowe

dFLEX Gant posiada rozsądne wymagania systemowe, które spełniają wszystkie typowe komputery wyprodukowane po roku 2000. Dzieki temu nie trzeba inwestować w dedykowaną infrastrukturę IT, aby system pracował efektywnie.

Kliknij, aby poznać szczegółowe wymagania dla systemu dFLEX Gantt.

Niskie wymagania systemowe
Automatyczne monitorowanie i raportowanie problemów

Niestety nie istnieje oprogramowanie pozbawione wad, dlatego też system posiada wbudowany automat regularnie monitorujący pracę system dFLEX i raportujący ewentualne problemy lub błędy.

Takie rozwiązanie pozwala na dokładne prześledzenie przyczyn powstawania ewentualnych problemów i rozwiązanie ich bez konieczności angażowania pracowników firmy.

Automatyczne monitorowanie i raportowanie problemów
Łatwa współpraca z MS Excel

Zaznacz interesujące Cię dane, skopiuj i wklej w MS Excel lub wybierz opcję eksportu, aby otrzymać arkusz dokładnie tak-jak-widzisz...

Dowolność prezentacji informacji

Filtrowanie, grupowanie, agregacja, sortowanie

Interaktywna analiza danych OLAP

Tabele przestawne