Integracja z MES (Golem OEE), a interaktywne harmonogramowanie produkcji.

Spis treści

 1. Wstęp do integracji z Golem OEE SuperVisor.
 2. Informacje pobierane z Golem OEE do systemu dFLEX Gantt, a harmonogramowanie interaktywne.
  1. Monitorowanie produkcji w toku i aktualizacja harmonogramu on-line.
  2. Wizualizacja bieżącego stanu maszyn na planie produkcji.
 3. Informacje wysyłane do Golem OEE.
 4. Konfiguracja współpracy z Golem OEE.
 5. O systemie Golem OEE.

Ogień i woda - harmonogramowanie produkcji a realizacja produkcji

Aby harmonogram produkcji odzwierciedlał rzeczywistość powinien być na bieżąco (najlepiej on-line) zasilany informacjami o realizacji zleceń, czasie trwania przezbrojeń, planowanych i nieplanowanych postojach, odchyleniach w czasie jednostkowym danej operacji, itp.

UWAGA!

dFLEX Gantt, równie dobrze może działać jako samodziely system i posiadanie systemu MES/Golem OEE nie jest konieczne do jego działania.


Ogień + Woda = Para buch! Maszyny w ruch!

Dzięki ścisłej współpracy z producentem systemu Golem OEE, dFLEX Gantt jest jedynym rekomendowanym rozwiązaniem, które jako jedyne na rynku jest doskonale zintegrowane z systemem Golem OEE.

Dwukierunkowa integracja z Golem OEE jest w pełni automatyczna i nie wymaga udziału ludzi.

Dzięki temu system jest wysoce zautomatyzowany, przez co wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów ludzkiej pracy.


Ogólny schemat działania integracji dFLEX Gantt z Golem OEE SuperVisor

dFLEX Gantt został tak zaprojektowany, aby współpracować z Golem OEE całkowicie automatycznie i bez udziału użytkowników.

Za cały proces wymiany informacji pomiędzy systemami odpowiada dedykowana aplikacja dFLEX Sync, która jest uruchomiona na serwerze i działa bez przerwy w trybie 24/7.


kliknij aby powiększyć...

Do spisu treści


Informacje wysyłane do Golem OEE

dFLEX Gantt zasila Golem OEE niezbędnymi informacjami, które pozwalają śledzić i monitorować postęp realizacji produkcji i wychwytywać wszelkie zmiany produkcji w toku.


kliknij aby powiększyć...

Do spisu treści


Generowanie kolejki zleceń produkcyjnych

dFLEX Gantt wysyła zlecenia produkcyjne, które mają być realizowane. Zlecenia wysyłane są automatycznie na odpowiednią maszynę i pojawiają się w Golem OEE, jako zlecenia do realizacji, które nastepnie może wybierać operator/ustawiacz przy maszynie. Wszystkie informacje są już przygotowane i niczego nie trzeba przepisywać z wydruku harmonogramu produkcji.

Wysyłane są wszystkie zlecenia, które posiadają status „zatwierdzony”. Operację zatwierdzania zleceń wykonuje sie bezpośrednio z tablicy planistycznyej - interaktywnego diagramu Gantta.

W każdej chwili planista może dowolnie zmieniać statusy zleceń, a także zmieniać ich kolejność na osi czasu - wszystkie te zmiany są automatycznie wysyłane do Golema, a kolejność realizacji zleceń w Golemie jest ustala automatycznie wg chronologii.kliknij aby powiększyć...

Do spisu treści


Automatyczna synchronizacja bazy narzędzi w Golem OEE.

Każde zlecenie produkcyjne ma przypisaną maszynę (gniazdo) i narzędzie, w które powinno zostać uzbrojone, aby wyprodukować detal określony w zleceniu.

System Golem OEE posiada własną kartotekę (bibliotekę) narzędzi używanych w firmie. W kartotece tej jest zdefiniowany m.in. informacja o kodzie kreskowym przypisanym do narzędzia. Dlatego tez można ustawić weryfikację narzędzia kodem kreskowym, którą powinien wykonać ustawiacz. Cały proces ma zapobiegać ewentualnym błędnym przezbrojeniom.

dFLEX Gantt wspiera ten proces przez automatyczną aktualizację biblioteki narzędzi w Golem OEE, dzięki czemu informacjami o narzędziach można zarządzać globalnie z poziomu dFLEX Gantt – nie ma potrzeby wpisywania tych samych informacji wielokrotnie.

Do spisu treści


Informacje pobierane z Golem OEE do systemu dFLEX Gantt, harmonogramowanie interaktywne

dFLEX Gantt znakomicie integruje się z systemem monitorowania produkcji Golem OEE, przez co cały proces harmonogramowania produkcji jest aktualizowany on-line.

Nie musisz ręcznie korygować harmonogramu, dFLEX Gantt zrobi to automatycznie.


kliknij aby powiększyć...

Do spisu treści

Monitorowanie produkcji w toku.
Aktualizacja planu produkcji on-line
i harmonogramowanie interaktywne.

dFLEX Gantt automatycznie pobiera wszystkie zdarzenia i wartości pobrane z liczników systemu Golem OEE w trakcie realizacji produkcji oraz przelicza harmonogram produkcji; jeśli zajdzie taka potrzeba dFLEX Gantt koryguje harmonogram tak, aby przedstawiał faktyczne zdarzenia z produkcji.

Cały proces jest monitorowania produkcji w toku jest całkowicie automatyczny i nie wymaga udziału człowieka. Pod uwagę brane są następujące parametry:

 • Aktualizacja w czasie rzeczywistym daty i czasu startu/zakończenia dla zlecenia/postoju/awarii.
 • Monitorowanie zmiany stanu maszyn; automatyczne nanoszenie awarii/postoju na harmonogram, w tym dzielenie zlecenia produkcyjnego w przypadku wystąpienia awarii lub postoju nieplanowanego.
 • Monitorowanie czasu trwania przezbrojenia/ustawiania maszyny.
 • Monitorowanie czasu trwania mikro-przestojów i czasu nieoznaczonego.
 • Wyliczanie aktualnego postępu realizacji zlecenia/postoju/awarii.
 • Monitorowanie ilości wykonanych dobrych i braków.
 • Wyliczanie rzeczywistego czasu jednostkowego dla operacji oraz aktualizacja planu produkcji o ten czas.
 • Analiza założonego planu produkcji do rzeczywistego wykonania; alarmy przy odchyleniach czasów (Tj, Tp, Tz, itp.) technologicznych w porównaniu do czasów rzeczywistych.

Aktulizacja harmonogramu on-line!

dFLEX Gantt przelicza i koryguje harmonogram produkcji w trybie ciągłym, tak jak pracuje Twoja hala produkcyjna. Korekta planu następuje w pełni automatycznie.

Np. u jednego z naszych klientów, korekta planu następuje co 30 sekund (sic!), a harmonogram produkcji przedstawia dwie hale produkcyjne gdzie łącznie pracuje ok. 65 maszyn takich jak wtryskarki, automaty montażowe i wytłaczarki.

Do spisu treści


Zmiana parametrów bieżącego zlecenia z poziomu Golema, a wpływ na harmonogram produkcji.

Integracja z systemem Golem jest dwukierunkowa i system dFLEX przechwytuje zmiany parametrów beżącego zlecenia produkcyjnego wykonane bezpośredno w systemie Golem.

Zmiany te zazwyczaj nanosi operator maszyny bezpośredno na hali produkcyjnej, a są to:

 • Zmiana ilości aktywnych (sprawnych) gniazd narzędzia;
  parametr ten ma istotny wpływ na wydajności pracy zespołu maszyna-narzędzie.
 • Zmiana ilości zamówionej;
  ilość zamówiona ma pierwszorzędny wpływ na planowaną datę zakończenia zlecenia.

Do spisu treści


Aktualizacja harmonogramu on-line

Wszystkie powyższe parametry mają wpływ na czas trwania zadania i na ich podstawie następuje automatyczne przeliczenie harmonogramu w trybie on-line, w tym oblicznie daty planowanego zakończenia bieżącego zlecenia i wszystkich dat rozpoczęcia/zakończenia zleceń, które mają być realizowane po bieżącym.

 

Do spisu treści


Wizualizacja bieżącego stanu maszyn na planie produkcji

Pozwala na podgląd monitorowanych maszyn przez system Golem bezpośrednio z okna zarządzania harmonogramem produkcji. Wyświetla takie informacje jak:
 • Aktualny stan maszyny i data jego ostatniej zmiany.
 • Aktualny dane zlecenia produkcyjnego, które jest realizowane na maszynie.
 • Ostrzeżenia o stanach zlecenia (np. zbliżający się koniec realizacji, przekroczona ilość zrealizowana)


kliknij aby powiększyć...

Do spisu treści


Konfiguracja współpracy z Golem OEE

Konfiguracja współpracy sprowadza się do zdefiniowania wszystkich stacji zbierających dane w Golem OEE i przypisania ich wraz z numerami nadzorców do poszczególnych maszyn w dFLEX Gantt.


kliknij aby powiększyć...

Obsługa wielu fabryk lub hal produkcyjnych on-line!

dFLEX Gantt potrafi współpracować z wieloma stacjami zbierającymi dane oraz z wieloma instancjami Golema w tym samym czasie.

A więc można harmonogramować produkcję dla wielu fabryk lub hal produkcyjnych (różne instalacje Golem OEE) równocześnie.

Do spisu treści


O systemie Golem OEE SuperVisor

Golem OEE SuperVisor to system klasy MES (Manufacturing Execution System), czyli rozwiązanie pozwalające na analizę rzeczywistej pracy maszyn, rzeczywistej realizacji produkcji a pośrednio na analizę rzeczywistej pracy operatorów i służb utrzymania ruchu.

Więcej o sytemie  Golem OEE SuperVisor można przeczytać na stronie producenta.

Do spisu treści


 

Potężny tandem!

dFLEX Gantt razem z Golem OEE  jest unikalnym narzędziem w walce o jak najlepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych firmy.

Wszystkie dane produkcyjne, monitorowane przez Golem OEE na bieżąco zasilają harmonogram prodykcji w dFLEX Gantt.

Dowiedz się więcej...

Interaktywny harmonogram produkcji.

dFLEX Gantt bez zwłoki aktualizuje Twój harmonogram produkcji o takie informacje jak:

 • Prognozowanie czasów wykonania zleceń i innych zadań (np. przezbrojenie) w oparciu o rzeczywsite dane.
 • Startu/koniec zlecenia lub postoju/awarii.
 • Postęp realizacji zleceń.
 • I wiele więcej...

Dowiedz się więcej...

Zarządzanie kolejka zleceń produkcyjnych.

dFLEX Gantt pozwala na zarządzanie kolejką zleceń produkcyjnych bezpośrednio z graficznego wykresu Gantta.

Dowiedz się więcej...