Wymagania sprzętowe i programowe dla systemu dFLEX Gantt

Informacje o minimalnych wymaganiach sprzętowych i programowych dla systemu dFLEX Gantt.

Serwer - baza danych i dFLEX Sync (usługa odpowiedzalna za integrację z innymi systemami)

Silnik bazy danych

 • Dowolna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 32/64 bit wliczając wersję Express (bezpłatna wersja bazy danych do użytku komercyjnego) lub nowszy.

Wymagania wstępne

 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Instalator SQL Server’a wymaga komponentu Microsoft Data Access Components (MDAC) w wersji 2.8 SP1 lub nowszego.

Wymagania internetowe

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszy (wymagany przez .NET Framework)

Pamięć RAM

 • Minimum: 192 MB
 • Zalecane: 512 MB lub więcej (wersja Express SQL Servera nie obsługuje więcej pamięci niż 1 GB)

Wolne miejsce na dysku twardym

600 MB wolnego miejsca

Procesor

 • Pentium III kompatybilny lub szybszy o minimalnym taktowaniu 1 GHz
 • Zalecany: 1 GHz lub szybszy

System operacyjny

 • Micrososft Windows w wersji minimum Windows XP SP3 lub nowszy w wersji 32 lub 64 bit.
 • System operacyjny klasy Windows Server w wersji 2003 lub nowszy.

Klient, aplikacja dFLEX GANTT

Wymagania wstępne

 • Microsoft SQL Server 2008 Native Client (część komponentu Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack)
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 4.0 lub nowszy
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Zainstalowana drukarka domyślna w środowisku Windows

Wymagania internetowe

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszy (wymagany przez .NET Framework)

Pamięć RAM

 • Minimum: 192 MB
 • Zalecane: 512 MB lub więcej dla Windows XP i 1GB dla Vindows Vista lub nowszych.

Wolne miejsce na dysku twardym

 • W zależności od konfiguracji, lecz nie mniej jak 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

Procesor

 • Pentium III lub kompatybilny o minimalnym taktowaniu 1 GHz lub szybszy.
 • Zalecany: 1 GHz lub szybszy

System operacyjny

 • Micrososft Windows w wersji minimum Windows XP SP3 lub nowszy w wersji 32 lub 64 bit.

Oprogramowanie, które nie wpływa negatywnie na pracę systemu dFLEX

Przeglądarki internetowe

 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy
 • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszy
 • Opera w wersji 9.0 lub nowszej
 • Google Chrome

Pakiety biurowe

 • Microsoft Office w wersji XP lub nowszy
 • Open Office w wersji 3.x

Komunikacja i praca zdalna (opcjonalnie)

 • AmmyAdmin ver. 3.x
 • Skype