Architektura dFLEX

dFLEX Application Framework

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów z zachowaniem najwyższej jakości zbudowaliśmy strukturę wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie każdej aplikacji, która tworzona jest przez naszą firmę.

Podczas projektowania w/w szkieletu szczególny nacisk położyliśmy na standaryzację i uniwersalność finalnych aplikacji. Architektura rozwiązania opiera się na paradygmacie odwróconego sterowania (IoC, Inversion of Control), dzięki czemu możemy dowolnie rozwijać, zmieniać, dostosowywać dowolną aplikację pod konkretne potrzeby każdego klienta, ze względu na usunięcie bezpośrednich zależności pomiędzy komponentami na rzecz architektury typu plug-in (wtyczek).

Przetwarzanie danych

Podstawową bazą danych jest Microsoft SQL Server, ale istnieje też możliwość współpracy z innymi bazami danych od takich producentów jak Oracle, IBM DB2, Sybase ASA czy wiodącymi rozwiązaniami typu OpenSource takimi jak PostgreSQL, MySQL czy Firebird.
Warstwa dostępu do danych jest realizowana za pomocą biblioteki FireDAC, która jest najnowocześniejszym dostępnym rozwiązaniem tego typu aktualnie dostępnym na rynku.

Prezentacja danych

Wykorzystujemy wielokrotnie nagradzane biblioteki graficznego interfejsu użytkownika firmy DeveloperExpress oraz autorskie rozwiązania, np. w dziedzinie interaktywnego wykresu Gantta, który został zaprojektowany do obsługi 10 000 zadań z czasem odpowiedzi w zakresie 0,1s ~ 2s.

Generator wydruków

Wykorzystujemy jedno z najlepszych tego typów rozwiązań, a mianowicie FastReport, który zapewnia bardzo wysoką wydajność tworzonych wydruków, eksport wydruków do różnych formatów (PDF, Word, Excel, ODF, itd.) i możliwość modyfikacji dowolnego wydruku pod potrzeby klienta przez przeszkolonego użytkownika w trybie graficznym bez konieczności pisania jakichkolwiek makr czy skryptów.

Zalety architektury dFLEX

System wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie we wszystkich dziedzinach, które są niezbędne do dostarczenia komplementarnego produktu do obsługi firmy, a więc:

 • Jednolita technologia i architektura całego systemu.
 • Łatwiejszy rozwój i mniejsze potrzeby usług powdrożeniowych (komponenty systemu korzystają z usług wspólnych, co upraszcza logikę biznesową).
 • Łatwiejsze wdrożenie i dostosowanie systemu, dzięki możliwości wprowadzania modyfikacji, przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności w przypadku pozostałych procesów.
 • Wsparcie użytkownika przez cały okres życia produktu i usługi.
 • Dostęp do nowych wersji systemu dla firm korzystających z opieki serwisowej.
 • Generowanie raportów i analiz (jako wydruki, listy danych z możliwością grupowania, dynamicznej agregacji i filtrowania danych oraz jako tabele przestawne) na podstawie zdefiniowanych wzorców.
 • Dostęp do wszystkich danych archiwalnych.
 • Analizowanie dowolnych danych (zarówno tych, które znajdują się w bazie danych dFLEX OPC, ale i tych, które są zgromadzone w bazach innych dostawców) za pomocą elastycznych narzędzi graficznych takich jak tabele przestawne.
 • Wbudowany system audytu, który monitoruje aktywność użytkownika w systemie (kiedy i jakie funkcje były uruchamiane, kiedy, przez kogo i jakie dane były modyfikowane).
 • Wbudowany system automatycznego zgłaszania błędnego działania aplikacji.

Automatyczne monitorowanie problemów i działania aplikacji

Jesteśmy świadomi, że nie ma oprogramowania, które działa bezbłędne. Wiemy, też że użytkownicy nie mają czasu na żmudne opisywanie przypadku powstania błędu. Dlatego też w nasz system wbudowana została funkcjonalność, która automatycznie wykrywa sytuacje wyjątkowe i wysyła do nas raport z błędem aplikacji po zaakceptowaniu przez administratora systemu. Taki raport nie zawiera żadnych informacji biznesowych klienta i w każdej chwili jest dostępny do wglądu przez klienta.

Dodatkowe korzyści

Szerokie możliwości konfiguracji aplikacji przez użytkownika, z zastosowaniem technik point’and’clik oraz drag’n’drop takie jak:

 • Konfiguracja wyglądu aplikacji (dowolne kolory, czcionki oraz obsługa skórek)
 • Dynamiczne formatowanie warunkowe każdej listy danych w kontekście wyświetlanych przez nią informacji (np. wyróżnij na czerwono zlecenia opóźnione) – konfiguracja globalna określona przez Administratora lub  lokalna, dostępna dla każdego użytkownika.
 • Dowolna zmiana układu każdej listy danych przez użytkownika (widoczność i kolejność kolumn).
 • Dowolna zmiana układu formatek (okien) prezentujących dane i/lub służących do wprowadzania danych przez użytkowników. Funkcja dostępna dla Administratora i wykonywana za pomocą techniki drag’n’drop.
 • Autofiltrowanie każdej listy danych, znane z aplikacji MS Excel czy MS Access.
 • Definicja agregatów (sumowanie, min, max) dla dowolnych list danych – zarówno dla całej listy jak i poszczególnych grup.
 • Eksport danych do wielu formatów w tym MS Excel, HTML, XML, TXT.
 • Wydruk danych z dowolnej listy danych na drukarkę w trybie WYSIWYG.